Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.
Laatimispäivä 22.12.2020

Rekisterinpitäjä

Pyöräpalvelu Ari Kääriäinen / Y 2945021-6 
Säämyskätie 2, 19600 Hartola
Puh. 0401249600 | Sähköposti: pyorahuoltohartola@gmail.com

Rekisteriasioista vastaava

Ari Kääriäinen

Rekisterin nimi

pyorapalvelu.com -verkkokaupan käyttäjärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

pyorapalvelu.com verkkokaupan käyttäjärekisteriin sisältämiä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

- Nimi
- Osoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite

Lisäksi keräämme tietoja käyttäjien ostamista polkupyöristä kohdennettua tiedottamista ja markkinointia varten.

Rekisterimerkintä syntyy, kun

a) Asiakas rekisteröityy verkkokauppaan 
b) tai tilaa tavaraa 
c) tai tilaa sähköisen uutiskirjeen

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi pyorapalveluarikaariainen.com -verkkokaupan käyttäjästä tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Fillarikellari.fi-verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, johon pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Järjestelmä on suojattu palomuurilla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Asiakastietoja sisältävän koneellisen järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritetyt pyorapalveluarikaariainen.com -verkkokaupan edustajat. 

Tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioinnilla.

pyorapalveluarikaariainen.com-verkkokaupan asiakasrekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä tekee täydennyksiä, korjauksia ja poistoja rekisteröidyn tietoihin, tiedon ollessa vanhentunutta tai puutteellista. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti rekisterinpitäjään.